عکس های خود را با افکتینو جادو کنید

عکس نوشته

عکس نوشته مفهومی

گناه من

گناه من سادگی بود. اگر به دنبال عکس نوشته مفهومی و عکس نوشته غمگین هستید این عکس را از دست ندهید.

عکس پروفایل خاص

سکوت گرگ

سکوت گرگ غوغا می‌کند. این عکس نوشته مفهومی بسیار محبوب است و سکوت معنادار شما را نشان می‌دهد.

عکس نوشته عاشقانه

آرزو

همه ما آرزوی چیزی را داریم که از دست داده‌ایم، اما گاهی اون چیزی رو که داریم فراموش می‌کنیم. این تصویر، عکس نوشته‌ای زیبا برای عکس پروفایل شماست.

عکس سکوت برای پروفایل شبکه های اجتماعی، بهترین عکس پروفایل افکتینو

سکوت در قالب عکس

این عکس نوشته جذاب برای افرادی که بنا به خیرخواهی برای اطرافیان از بیان احساسات واقعی خود خودداری کرده اند مناسب است. متن قوی از صائب تبریزی، ترکیب رنگ ظریف و زیبای متن و تصویر در این عکس، اثر بخشی بالای را ایجاد کرده است. اگر به دنبال نمادی برای ابراز حس وجود و بودن خود هستید، پروفایل ساز افکتینو این متن نوشته زیبا و موثر را برای شما توصیه می کند.

عکس دلتگی برای پروفایل | عکس های غمگین افکتینو

تضاد قلب و ذهن

دل تنگی ریشه در رابطه های عاطفی ما دارد شاید منشا اکثر دل تنگی در ما انسان ها شکست عشقی باشد و یا از عزیزی که نسبت به او تعلق خاطر یا تعلق عاطفی داریم، دور مانده ایم و برایش از جمله‌هایی مانند دلم برایت تنگ شده، دلم برایش پر می‌زند، دلم برایش یک ذره شده است و یا دلم هوای او را کرده است، استفاده می‌کنند. برای بیان  این حس میتوان از عکس پروفایل دل تنگی استفاده کنیم. این عکس نوشته نماد تضاد قلب و ذهن ماست.